Reklamácie

Reklamačný poriadok

 

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v obchodných podmienkach.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne s označeným miesta závady.

Rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky a zároveň mu bude prostredníctvom e-mailu, resp. kuriérom spolu s tovarom doručená kópia reklamačného protokolu.

Reklamacný formulár: reklamačny-protokol

Všeobecné poučenia na uplatnenie reklamácie

Zakúpenie veci ste ako spotrebiteľ povinný preukázať predložením kúpneho dokladu, prípadne iným, dostatočne vierohodným spôsobom.

Ako spotrebiteľ nemôžete uplatniť práva z vád, ktoré ste sám spôsobil alebo o ktorých ste pri kúpe vedeli. Rovnako aj pri chybách, pre ktoré sme s Vami, ako predávajúci a spotrebiteľ, dohodli zníženie ceny. Nezodpovedáme ani za bežné opotrebenie veci.

Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr v 14-dňovej lehote. Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu vady a v jej dôsledku k zamietnutiu reklamácie. Včasným oznámením chyby potom, čo sa objaví, si môžete zaistiť bezproblémové vybavenie reklamácie. Reklamácia je vybavená až vtedy, keď Vás o tom vyrozumieme. Ak vyprší zákonná lehota, považujte to za podstatné porušenie zmluvy a môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť.

1* špecifikácia objednávky

2* tu je treba vadu podrobne poplať

3* tu je treba požadovaný spôsob vybavenia podrobne popísať; napríklad - „keďže sa jedná o odstrániteľnú vadu, požadujem opravu produktu a to najneskôr v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní

4* v prípade, že sa jedná o opravu, nie výmenu

Postup pri reklamacií

1. pošlite nam e-mail s vyplnením (dokumentom) na: info@nemeckodomov.sk

2. pridajťe 2 - 3 fotky produktu ktorý chcete reklamovať

Budeme Vás bezodkladne telefonicky kontaktovať a po schválení reklamácie Vám objednáme prevzatie reklamovaného tovaru kuriérom u Vás doma.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz